vedtægter  

     se grundejerforeningens  vedtægter  underskrevet  berigtigelse  af ejerskabet af fællesarealet

           udskrift af retsbogen   udskrift af dombogen  fra Dom afsagt den 16. august 2017 vedr. ejerskabet af fællesarealet   

           BBR-Meddelelse  på grund af ejerskifte modtaget fra Helsingør Kommune  

            se oplysninger om Æblehaven 36  tinglysning  i Adresse skriv   æblehaven 36 3000   og søg

            se BBR-Meddelelse rekvireret via OIS   Carportene  

     se retningslinier for det at holde hund i Grundejerforeningen Æblehaven 39 - 57  retningslinier

     de er skrevet som en pdf  fil og kan derfor kun læses hvis Du har Adobe Reader eller anden pdf reader installeret