kontingent
        
    Det blev på den Ordinære Generalforsamling 2018 besluttet at forhøje vores kontingent fra 300 kr. til 400 kr.
      
    det årlige kontingent til Grundejerforeningen vil herefter være 1600 kr. heraf henlægges 320 kr. til opbyggelse af vejlauget
    
    kontingentet opkræves hvert kvartal med 400 kr. og skal være betalt senest den 10. i månederne
    januar, april, juli, oktober 
    
    Udskiftningen af tagene på vores 9 carporte blev foretaget den 01.10.2011
     
    Vores 9 carporte har længe trængt til at blive malet det blev de så på vores havedag den 26.09.2015
    maling og pensler var indkøbt og betalt af foreningensformue
    også vores flagstang trængte til maling blev taget ned slebet og malet adskillige gange og sat op med ny flot vimpel
   
     
     
    undgå at betale for sent betal dit kontingent ved hjælp af